Menu Zavřeno

NAŠE LEDVINY - FILTRAČNÍ SYSTÉM TĚLA

Ledviny jsou párovým orgánem tvaru fazole, které jsou umístěny po obou stranách páteře přibližně pod úrovní spodních žeber. V závislosti na velikosti těla dosahují délky 9 až 12 cm, výšky 4 až 6 cm a šířky 3 až 5cm. Každá ledvina váží mezi 135 a 150 g.

Z čeho se naše ledviny skládají?

Každá ledvina se skládá ze dvou funkčně odlišných částí- kůry a dřeně- a je obalena pouzdrem z tukové a pojivové tkáně. Ledvina je složena z tzv. nefronů, základní funkční jednotky, která je tvořena dvěma částmi- glomerulem (ledvinovým klubíčkem) a tubulem (ledvinovým kanálkem). 

Glomeruly, které se nacházejí v kůře v počtu 800 tisíc až 1,2 miliónu, filtrují krev a očišťují ji od odpadních a toxických látek. Výsledkem je vznik moči, která se z glomerulů dostává tubuly umístěnými ve dřeni až do ledvinné pánvičky, odtud do močovodu, močového měchýře a močovou trubicí následně ven z organismu. Každý den ledviny přefiltrují 20% celkového srdečního výdeje, tedy 2000 litrů krve. V tubulech pak dochází k úpravě a koncentrování moče tak, že se její denní objem za normálních podmínek pohybuje kolem 1,5-2 litry za den.

Co se děje v našich ledvinách?

Ledviny plní mnoho funkcí. Odstraňují z těla odpadní látky (např. močovina), toxiny či léčiva. Jsou zodpovědné za rovnováhu minerálů, vnitřního prostředí a vody v organismu v závislosti na podmínkách, ve kterých se nachází (např. horko, nemoc, fyzická zátěž, apod.). Jsou klíčové pro regulaci krevního tlaku, metabolismu (především kostí) a pro tvorbu některých hormonů, zejména vitamínu D nezbytného pro správnou strukturu kostí a erytropoetinu nezbytného pro krvetvorbu.

Jak lze zhodnotit funkci ledvin?

Základními ukazateli je stanovení močoviny a kreatininu z krve a výpočet tzv. glomerulární filtrace (GFR), která přesněji určí celkovou funkci ledvin s přihlédnutím k věku a pohlaví pacienta.
Nedílnou součástí je vyšetření moči se stanovením přítomnosti krve, bílkoviny, bakterií a dalších parametrů. Vyšetření moči může odhalit onemocnění ledvin ještě dříve, než dojde ke změnám parametrů získaných z krve a zároveň slouží k vyhodnocení aktivity některých onemocnění ledvin, např. glomerulonefritid.

Podle úrovně glomerulární filtrace je možné určit přítomné onemocnění ledvin a také klasifikovat jeho stádium v případě chronického onemocnění ledvin, tzv. CKD (chronic kidney disease).

STÁDIUM CKD GFR (ml/min/1,73 m2) Funkce ledvin
Stádium 1
GFR je normální nebo vysoké
> 90
90 - 100%
Stádium 2
Funkce ledvin je většinou mírně narušena. Zatím nejsou žádné příznaky.
60 - 89
60 - 89%
Stádium 3a
Mírné až středně těžké poškození funkce ledvin.
45 - 59
45 - 59%
Stádium 3b
Střední až těžké postižení funkce ledvin
30 - 44
30 - 44%
Stádium 4
Závažné poškození funkce ledvin. Příznaky jako svědění, netečnost. Může se objevit nevolnost nebo dušnost.
15 - 29
15 - 29%
Stádium 5
Terminální selhání ledvin
< 15
< 15%

Nemocí ledvin trpí 1 z 10 obyvatel Česka. 1,a
Riziko onemocnění zvyšují:

*Za arteriální hypertenzi považujeme opakované zvýšení krevního tlaku nad 140/90 mmHg, zjištěné alespoň ve dvou ze tří měření krevního tlaku.

** Pozitivní rodinná anamnéza- výskyt chronického onemocnění ledvin či dědičného onemocnění ledvin v rodině.

*** Nesterodiní antiflogistika, laxativa, diuretika, anabolika

1) HILL, Nathan R., Samuel T. FATOBA, Jason L. OKE, Jennifer A. HIRST, Christopher A. O’CALLAGHAN, Daniel S. LASSERSON, F. D. Richard HOBBS a Giuseppe REMUZZI. Global Prevalence of Chronic Kidney Disease – A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE [online]. 2016, 11(7) [cit. 2023-02-17]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0158765, a)„Odhadem každý 10. Čech trpí chronickým onemocněním ledvin“

Cookie Policy